เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3 ปี 2558  รับจำนวนจำกัดเพียง 3 ห้องเรียน จำนวน 150 คน

   แนวทางการเรียนการสอน

   สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เนื้อหาระดับชั้น ม. 3

bฝึกพลศึกษา และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

  สร้างระเบียบวินัย / พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำb

  เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 สายวิทย์ คณิต และเพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

   หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.4,ม.5 ปี 2558  รับจำนวนจำกัดเพียง 2 ห้องเรียน จำนวน 100 คน

    แนวทางการเรียนการสอน

    สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

    เนื้อหาหลักสูตร แนวที่ใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.4

    ฝึกพลศึกษา และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

    สร้างระเบียบวินัย / พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ

    เพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

  เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดปีเทอม1 และเทอม2 เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558กุมภาพันธ์ 2559

 หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3 , ม.4 ไป กลับ 12,000 บาท พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 16,000 บาท

 อาจารย์ผู้สอนโดยนายทหารวุฒิปริญญาโททุกท่าน มีประการณ์การสอนกว่า 20ปี

 

          ด้วย ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฯ ได้ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนให้ทันสมัยเนื้อหาเข้มข้นเป็นปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดว่าจะรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.4 ในปี 2560โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 ระยะ  
           
ปีที่ 1 (2558) เปิดรับสมัคร หลักสูตร ม.3 และ หลักสูตร ม.4 โดยแยกห้องเรียนระดับ ม.3 และม.4 คนละห้องเรียน
           
หลักสูตร ม.3 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 การเรียนการสอน จะเน้นเนื้อหาระดับชั้น ม.3 เป็นส่วนใหญ่ ( 60-70%) และ ม.ปลาย ( 30-40%) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเรียนที่โรงเรียน ปรับเกรดการเรียน และสอบต่อเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต ของโรงเรียนชั้นนำ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
           
หลักสูตร ม.4 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ,ม.5 การเรียนการสอน จะเน้นระดับชั้น ม. 4 เป็นส่วนใหญ่ (60-70%) และ ม.5,ม.6 (30-40%) โดยยึดแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.4 ในอดีตที่เคยออกสอบ แต่จะปรับปรุงเนื้อหาบ้างให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
           
ปีที่ 2 (2559) เปิดรับสมัคร หลักสูตร ม.3 และ หลักสูตร ม.4 เหมือนปี 2558           
           
หลักสูตร ม.3 รับสมัครนักเรียนใหม่ เนื้อหาหลักสูตรเหมือนเดิม ปี2558
           
หลักสูตร ม.4 (เตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปี2560) รับสมัครจากนักเรียนเก่าหลักสูตร ม.3 และหลักสูตร ม.4 ปี 2558 เป็นหลัก  เนื้อหาการเรียนการสอนจะครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น ม.ต้น ม.4 และม.5 ,ม.6 โดยอิงเกณฑ์น้ำหนักตามแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.4

            ด้วยระยะเวลาและหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้นและผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น  จากประสบการณ์และความสำเร็จของโรงเรียนตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
                                                                                            ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่น
                                                                                        จาก โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

 

 ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 ,0-3677-1576 ( เวลา 8.30 น. – 17.00 . ) ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

 หรือ สมัครได้ที่โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่ 110/76 ซอย3 ถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก

 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 หรือ โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่บัญชี 111-0-60502-1

 (ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี) พร้อมส่งหลักฐานการโอนและใบสมัคร  (โทรสาร 0-3661-4398 )

 หรือทางไปรษณีย์

 

   facebook : Dowtawan กวดวิชาดาวตะวัน

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

เก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบได้จำนวนมากทุกปี

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2558
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 54 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 82 คน
นายเรืออากาศ 48 คน นายร้อยตำรวจ 49 คน
รวม 233 ที่ 83 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2557
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 66 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 67 คน
นายเรืออากาศ 62 คน นายร้อยตำรวจ 54 คน
รวม 249 ที่ 87 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2556
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 99 คน
นายเรืออากาศ 67 คน นายร้อยตำรวจ 59 คน
รวม 298 ที่ 105 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2555
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือ 80 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 65 คน
รวม 270 ที่ 85 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2547 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 69 คน นายเรือ 50 คน
นายเรืออากาศ 41 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 205 ที่ 89 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2546 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 78 คน นายเรือ 75 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 250 ที่ 100 คน

 

ปี 2551 นตท.ภิญโญ มีเปี่ยม สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

นตท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทร.) 

 

ปี 2549 นตท.รัฐศาสตร์ เศรษฐกุลวดี สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทอ.)

 

ปี 2547 นตท.ชัชชัย เทียรเดช สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปี 2546 นตท.สามารถ ประสบผล สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

นักเรียนสอบรอบสองได้มากที่สุดในเหล่าทหารบก ปี 2544, 2545,
   2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 และ2558

มีระเบียบวินัยดีมาก

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา

มีความมั่นคง อาคารเรียนและที่พักก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว

มีทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
   ที่ต้องการเป็นนายทหารและนายตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2552
จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทหารโดยตรง

 

มีประสบการณ์ในการกวดวิชา
ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูง

 

Gallery

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2011 Dowtawan Tutor School

สถิติผู้เข้าชม http://www.webcounter.com/4e156bf6b69f9/counter.pngครั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.54