*สมัครด่วน* #จำนวนจำกัด#  

 เปิดรับสมัครหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   1. หลักสูตรติวเข้มสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปี2560

    รับนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4 ,ม.5,ม.6   (เกิดปี 2542 – 2544)  เปิดรับ 4 กลุ่มนักเรียน

       เริ่มเรียน ช่วงเวลาเรียน

          ช่วงที่ 1 เริ่มเรียนวันที่ 11 ก พ. - 12 มี.ค.60 แบ่งเป็น 3 กลุ่มเรียน

                หมายเหตุ...สมัครเรียนช่วงที่ 1 ติดต่อสอบถามโรงเรียน

    กลุ่มที่ 1        เรียนวันที่ 11 ก.พ.- 12 มี.ค.60  เรียนทุกวัน เรียนเต็มวัน  

    กลุ่มที่ 2        เรียนวันที่ 11 ก.พ.- 12 มี.ค.60  เริ่มวันที่ 11 - 28 ก.พ.60  

                          เรียนวันจันทร์ -  ศุกร์  เรียน 18.15 -20.45 น. , วันเสาร์-อาทิตย์ เรียนเต็มวัน ,

                          และวันที่ 1- 12 มี.ค.60 เรียนเต็มวัน 

 กลุ่มที่ 3        เรียนวันที่ 11 ก.พ.- 12 มี.ค.60  เริ่มวันที่ 11 - 28 ก.พ.60 

                      เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เรียนเต็มวัน , 

                      และวันที่ 1-12 มี.ค.60 เรียนเต็มวัน 

เหลือเปิดรับช่วงที่ 2 จำนวน 20 คน

                 ช่วงที่ 2 เริ่มเรียนวันที่ 25 ก.พ. - 12 มี.ค.60 

 กลุ่มที่ 4        เรียนวันที่ 25 ก.พ.- 12 มี.ค.60  เรียนทุกวัน เรียนเต็มวัน

    แนวทางการเรียนการสอน

     เนื้อหาในหลักสูตรติวเข้มสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2560 แนวการสอนตะลุยโจทย์ข้อสอบ

    ครบทุกวิชาที่สอบกว่า 4,000 ข้อ เทคนิคการคิดอย่างถูกต้องและทันเวลา 

    พร้อมทั้งเก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบ จากอาจารย์ โรงเรียนทหาร

    ที่มีประสบการณ์สอนและกวดวิชาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

    จากประสบการณ์สามารถเก็งแนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

 

     2 . หลักสูตรติวเข้ม ม.ฤดูร้อน มี.ค.2560

     รับนักเรียนชายชั้น ม.3  เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.โรงเรียนชั้นนำ

    และสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ในระดับชั้น ม.3

    เริ่มเรียนวันที่ 18 มีนาคม ถึง วันที่ เมษายน 2560

    แนวทางการเรียนการสอน

    สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา   

    เนื้อหาระดับชั้น ม. 3 และ ม.ต้น  ฝึกพลศึกษา และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

 

   3. หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ม.3 ,ม.4

    รับนักเรียนชาย ชั้น ม.ที่จะขึ้น ม.3  และ ม.ที่จะขึ้น ม.4

    เริ่มเรียนวันที่ 22 เมษายน  ถึง วันที่ พฤษภาคม 2560

    แนวทางการเรียนการสอน

    สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

    วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เนื้อหาระดับชั้น ม. 3 และ ม.เทอม 1

    ฝึกพลศึกษา และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

 

  ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 ,0-3677-1576 ( เวลา 8.30 น. – 17.00 . ) ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

  หรือ สมัครได้ที่โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่ 110/76 ซอยถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก

  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

  หรือ โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่บัญชี 111-0-60502-1

  (ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี) พร้อมส่งหลักฐานการโอนและใบสมัคร  (โทรสาร 0-3677-1576 )

  หรือทางไปรษณีย์

  สอนโดยคณาจารย์นายทหารจากโรงเรียนทหารโดยตรงกว่า 20 ท่าน มีประการณ์สอนกว่า 20 ปี 

  และประสบความสำเร็จตลอด 20 ปี

   facebook : Dowtawan กวดวิชาดาวตะวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

เก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบได้จำนวนมากทุกปี

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2558
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 54 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 82 คน
นายเรืออากาศ 48 คน นายร้อยตำรวจ 49 คน
รวม 233 ที่ 83 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2557
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 66 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 67 คน
นายเรืออากาศ 62 คน นายร้อยตำรวจ 54 คน
รวม 249 ที่ 87 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2556
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 99 คน
นายเรืออากาศ 67 คน นายร้อยตำรวจ 59 คน
รวม 298 ที่ 105 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2555
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือ 80 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 65 คน
รวม 270 ที่ 85 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2547 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 69 คน นายเรือ 50 คน
นายเรืออากาศ 41 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 205 ที่ 89 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2546 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 78 คน นายเรือ 75 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 250 ที่ 100 คน

 

ปี 2551 นตท.ภิญโญ มีเปี่ยม สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

นตท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทร.) 

 

ปี 2549 นตท.รัฐศาสตร์ เศรษฐกุลวดี สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทอ.)

 

ปี 2547 นตท.ชัชชัย เทียรเดช สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปี 2546 นตท.สามารถ ประสบผล สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

นักเรียนสอบรอบสองได้มากที่สุดในเหล่าทหารบก ปี 2544, 2545,
   2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 และ2558

มีระเบียบวินัยดีมาก

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา

มีความมั่นคง อาคารเรียนและที่พักก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว

มีทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
   ที่ต้องการเป็นนายทหารและนายตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2552
จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทหารโดยตรง

 

มีประสบการณ์ในการกวดวิชา
ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูง

 

Gallery

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2011 Dowtawan Tutor School

สถิติผู้เข้าชม http://www.webcounter.com/4e156bf6b69f9/counter.pngครั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.54