..สมัครด่วน...เปิดรับนักเรียนชั้น...ม.4 ,ม.5 ,ม.6

        เรียนหลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี เทอม 2/2559

    เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

    เปิดเรียนวันเสาร์ที่  29 ตุลาคม 2559 ถึงต้นเดือน  กุมภาพันธ์ 2560

    รายละเอียด

     1.หลักสูตร ม.3 (เต็ม)

       แนวทางการเรียนการสอน

        สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เนื้อหาระดับชั้น ม. 3   ฝึกพลศึกษา

        และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

        สร้างระเบียบวินัย / พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำb

        เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.สายวิทย์ – คณิต และเพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

     2.หลักสูตร ม.4-ม.6 ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2542-2544 ) เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

   เหลือรับได้จำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง

              แนวทางการเรียนการสอน

        สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

        เนื้อหาหลักสูตร แนวที่ใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.4

        ฝึกพลศึกษา และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

        สร้างระเบียบวินัย / พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ

        ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี เทอม 2 พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 9,000 บาท

 

     ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 , 0-3677-1576 ( เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ทุกวัน) 

   

     หรือ สมัครได้ที่โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่ 110/76 ซอยถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก

  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000  หรือ โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่บัญชี 111-0-60502-1

  (ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี)  พร้อมส่งหลักฐานการโอนและใบสมัคร  (โทรสาร 0-3677-1576 )

  หรือทางไปรษณีย์

       ติดตามเพจ : Dowtawan กวดวิชาดาวตะวัน

 สอนโดยคณาจารย์นายทหารจากโรงเรียนทหารโดยตรงกว่า 20ท่าน และมีประการณ์สอนกว่า 20ปี

      ครบรอบ 20 ปี ดาวตะวัน

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

เก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบได้จำนวนมากทุกปี

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2558
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 54 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 82 คน
นายเรืออากาศ 48 คน นายร้อยตำรวจ 49 คน
รวม 233 ที่ 83 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2557
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 66 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 67 คน
นายเรืออากาศ 62 คน นายร้อยตำรวจ 54 คน
รวม 249 ที่ 87 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2556
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 99 คน
นายเรืออากาศ 67 คน นายร้อยตำรวจ 59 คน
รวม 298 ที่ 105 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2555
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือ 80 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 65 คน
รวม 270 ที่ 85 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2547 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 69 คน นายเรือ 50 คน
นายเรืออากาศ 41 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 205 ที่ 89 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2546 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 78 คน นายเรือ 75 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 250 ที่ 100 คน

 

ปี 2551 นตท.ภิญโญ มีเปี่ยม สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

นตท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทร.) 

 

ปี 2549 นตท.รัฐศาสตร์ เศรษฐกุลวดี สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทอ.)

 

ปี 2547 นตท.ชัชชัย เทียรเดช สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปี 2546 นตท.สามารถ ประสบผล สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

นักเรียนสอบรอบสองได้มากที่สุดในเหล่าทหารบก ปี 2544, 2545,
   2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 และ2558

มีระเบียบวินัยดีมาก

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา

มีความมั่นคง อาคารเรียนและที่พักก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว

มีทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
   ที่ต้องการเป็นนายทหารและนายตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2552
จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทหารโดยตรง

 

มีประสบการณ์ในการกวดวิชา
ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูง

 

Gallery

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2011 Dowtawan Tutor School

สถิติผู้เข้าชม http://www.webcounter.com/4e156bf6b69f9/counter.pngครั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.54