*เปิดรับสมัคร*   

  หลักสูตรเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร    

 

   หลักสูตรติวข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (เดือนตุลาคม 2560)

    ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 , 0-3677-1576 (เวลา 8.30 น. – 17.00 .ทุกวันยกเว้นวันจันทร์)

    รายละเอียด

    รับนักเรียนชาย

     1.หลักสูตร ม.รับนักเรียนชั้น ม.3

     2.หลักสูตรม.4-ม.เตรียมทหาร รับนักเรียนชั้น ม.4-ม.( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2543-2545 )

        เรียนทุกวัน เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน ถึงวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม  2560  

           เวลาเรียน 8.20น. - 21.30น.

       (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและความเหมาะสม)

       แนวการสอน

            หลักสูตร ม.3

            - เรียนเนื้อหาวิชาการ/ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนทหาร , พลศึกษา  

               และข้อสอบโจทย์แข่งขันเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้องและทันเวลา  

            หลักสูตร ม.4-.6 เตรียมทหาร

            - เรียนเนื้อหาวิชาการ/ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วุฒิ ม.  , พลศึกษา  

               รวมทั้งเทคนิคการคิดอย่างถูกต้องและทันเวลา  

ทดสอบวัดผล

  - ทดสอบพื้นฐานความรู้

  - ทดสอบใหญ่ประจำหลักสูตร รวม 4 ครั้ง

        สถานที่เรียน ดาวตะวัน 1 (เขาจีนแล)

       สอนโดยคณาจารย์นายทหารจากโรงเรียนทหารโดยตรงกว่า 20ท่าน และมีประการณ์สอนกว่า 20ปี

      หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ( เดือนตุลาคม )  พักที่โรงเรียน ห้องนอนปรับอากาศ 13,000 บาท 
      ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 ,0-3677-1576 ( เวลา 8.30 น. – 17.00 . ) ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

      หรือ สมัครได้ที่โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่ 110/76 ซอยถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก

      อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

      หรือ โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่บัญชี 111-0-60502-1

      (ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี) พร้อมส่งหลักฐานการโอนและใบสมัคร  (โทรสาร 0-3677-1576 )

      หรือทางไปรษณีย์

 

     ติดตามเพจ : Dowtawan กวดวิชาดาวตะวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

เก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบได้จำนวนมากทุกปี

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2558
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 54 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 82 คน
นายเรืออากาศ 48 คน นายร้อยตำรวจ 49 คน
รวม 233 ที่ 83 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2557
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 66 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 67 คน
นายเรืออากาศ 62 คน นายร้อยตำรวจ 54 คน
รวม 249 ที่ 87 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2556
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 99 คน
นายเรืออากาศ 67 คน นายร้อยตำรวจ 59 คน
รวม 298 ที่ 105 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2555
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือ 80 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 65 คน
รวม 270 ที่ 85 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2547 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 69 คน นายเรือ 50 คน
นายเรืออากาศ 41 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 205 ที่ 89 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2546 (หลักสูตร ม.4)
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 78 คน นายเรือ 75 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 45 คน
รวม 250 ที่ 100 คน

 

ปี 2551 นตท.ภิญโญ มีเปี่ยม สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

นตท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทร.) 

 

ปี 2549 นตท.รัฐศาสตร์ เศรษฐกุลวดี สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทอ.)

 

ปี 2547 นตท.ชัชชัย เทียรเดช สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปี 2546 นตท.สามารถ ประสบผล สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

นักเรียนสอบรอบสองได้มากที่สุดในเหล่าทหารบก ปี 2544, 2545,
   2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 ,2558 และ2560

มีระเบียบวินัยดีมาก

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา

มีความมั่นคง อาคารเรียนและที่พักก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว

มีทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
   ที่ต้องการเป็นนายทหารและนายตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2552
จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทหารโดยตรง

 

มีประสบการณ์ในการกวดวิชา
ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูง

 

Gallery

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2011 Dowtawan Tutor School

สถิติผู้เข้าชม http://www.webcounter.com/4e156bf6b69f9/counter.pngครั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.54