เปิดรับสมัคร                                              

  หลักสูตรติวเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (เดือนตุลาคม 2557)

-                  เข้มข้น    การเรียน การสอนและการทดสอบ

-                  เข้มงวด   ระเบียบวินัย

-                  เข้มแข็ง   ร่างกาย พลศึกษา

   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 , 0-3677-1576 (เวลา 8.30 น. – 17.00 .ทุกวันยกเว้นวันจันทร์)

  รายละเอียด

   เรียนทุกวัน ตั้งแต่ 4 ต.ค.57 - 23 ต.ค.57 เวลาเรียน 8.20น. 17.10น. ,18.30น. 20.00น. ,20.30.-21.30น.

      (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและความเหมาะสม)

    วิชาที่เรียน

       1.1 คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

       1.2 พลศึกษาตามแนวทางสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ,ฝึกบุคลิกภาพ

     แนวการสอน

        - ทบทวนและฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรวมทั้งเทคนิคการ  คิดอย่างถูกต้องและทันเวลา

  - ทดสอบพื้นฐานความรู้เดิม

  - ทดสอบใหญ่ประจำหลักสูตร รวม 4 ครั้ง

               สถานที่เรียน ดาวตะวัน 1 (เขาจีนแล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

เก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบได้จำนวนมากทุกปี

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2557
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 66 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 67 คน
นายเรืออากาศ 62 คน นายร้อยตำรวจ 54 คน
รวม 249 ที่ 87 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2556
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 99 คน
นายเรืออากาศ 67 คน นายร้อยตำรวจ 59 คน
รวม 298 ที่ 105 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2555
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือ 80 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 65 คน
รวม 270 ที่ 85 คน

 

ปิ 2551 นตท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทร.)

 

ปิ 2551 นตท.ภิญโญ มีเปี่ยม สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปี 2550 โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวันสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบกได้มากที่สุด

 

ปิ 2549 นตท.รัฐศาสตร์ เศรษฐกุลวดี สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทอ.)

 

ปิ 2547 นตท.ชัชชัย เทียรเดช สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปิ 2546 นตท.สามารถ ประสบผล สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปิ 2544 นตท.ศิวัช สมัคศิกิจ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

นักเรียนสอบรอบสองได้มากที่สุดในเหล่าทหารบก ปี 2544, 2545,
   2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556และ2557

มีระเบียบวินัยดีมาก

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา

มีความมั่นคง อาคารเรียนและที่พักก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว

มีทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
   ที่ต้องการเป็นนายทหารและนายตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2552
จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทหารโดยตรง

 

มีประสบการณ์ในการกวดวิชา
ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูง

 

Gallery

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2011 Dowtawan Tutor School

สถิติผู้เข้าชม http://www.webcounter.com/4e156bf6b69f9/counter.pngครั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.54