เปิดรับสมัคร  หลักสูตรเรียนล่วงหน้า ม.3   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  รับนักเรียนชายชั้น ม.2 ที่จะขึ้น ม.3

   เข้าค่ายเริ่มเรียน วันที่ 18 เมษายน ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558

   ค่าลงทะเบียนเรียน 8,000.00บาท ค่าจองที่เรียน 2,000.00บาท

   แนวทางการเรียนการสอน

  สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เนื้อหาระดับชั้น ม. 3 เทอม 1

  ฝึกพลศึกษา และฝึกการเรียนรู้แบบทหาร

  สร้างระเบียบวินัย / พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ

  

  เปิดรับสมัคร   หลักสูตรปูพื้นฐานตลอดปี ม.3, ม.4 ปี 2558  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดปีเทอม1 และเทอม2 เริ่มเรียนประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2558

 

หลักสูตรติวเข้มภาคฤดูร้อน 2558

 เข้าแคมป์เริ่มเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2558 จนถึงวันสอบ

 รับนักเรียนชายกำลังศึกษาชั้น ม.3 หรือ วุฒิม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 17 ปี เกิด พ.ศ.2541-2543

 มีประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ในปีการศึกษา 2558

 ค่าลงทะเบียนเรียน 14,000.00 บาท และรับเอกสารเตรียมความพร้อมก่อนเข้าแคมป์

 แนวทางการเรียนการสอน

 วิชาการ   

 1.ทบทวนเนื้อหาวิชาการ 

 2.ฝึกทำโจทย์ตามแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

 3.ทดสอบวิชาการตามแนวข้อสอบปัจจุบันทุกเหล่า

 4.วิเคราะห์และเก็งแนวข้อสอบ

 5.สอนเทคนิคการทำข้อสอบและวิธีทำข้อสอบให้ทันเวลา

 พลศึกษา  

 1.ฝึกซ้อมและสอนทักษะเทคนิคพลศึกษาที่ใช้ในการสอบ

 2.ทดสอบพลศึกษาทุกสถานีที่ใช้ในการสอบ

 สัมภาษณ์และบุคลิกภาพ  

 1.ฝึกบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์ให้แก่นักเรียน

 2.ทดสอบการสอบสมภาษณ์

 3.ฝึกระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

 สอนโดย อาจารย์จากโรงเรียนทหารโดยตรง  20 กว่าท่าน

 

 ติดต่อสอบถาม 08-9905-8642 ,0-3677-1576 ( เวลา 8.30 น. – 17.00 . ) ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

 หรือ สมัครได้ที่โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่ 110/76 ซอย3 ถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก

 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 หรือ โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน เลขที่บัญชี 111-0-60502-1

 (ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี) พร้อมส่งหลักฐานการโอนและใบสมัคร  (โทรสาร 0-3661-4398 )

 หรือทางไปรษณีย์

 

   facebook : Dowtawan กวดวิชาดาวตะวัน

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน

เก็งและวิเคราะห์แนวข้อสอบตรงทุกปีที่ผ่านมา

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สอบได้จำนวนมากทุกปี

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2557
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 66 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 67 คน
นายเรืออากาศ 62 คน นายร้อยตำรวจ 54 คน
รวม 249 ที่ 87 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2556
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือและตำรวจน้ำ 99 คน
นายเรืออากาศ 67 คน นายร้อยตำรวจ 59 คน
รวม 298 ที่ 105 คน

 

ผลการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารภาควิชาการ ปี 2555
ของโรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
นายร้อย จปร. 73 คน นายเรือ 80 คน
นายเรืออากาศ 52 คน นายร้อยตำรวจ 65 คน
รวม 270 ที่ 85 คน

 

ปิ 2551 นตท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทร.)

 

ปิ 2551 นตท.ภิญโญ มีเปี่ยม สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปี 2550 โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวันสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบกได้มากที่สุด

 

ปิ 2549 นตท.รัฐศาสตร์ เศรษฐกุลวดี สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทอ.)

 

ปิ 2547 นตท.ชัชชัย เทียรเดช สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปิ 2546 นตท.สามารถ ประสบผล สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

ปิ 2544 นตท.ศิวัช สมัคศิกิจ สอบได้ที่ 1
โรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่า ทบ.)

 

นักเรียนสอบรอบสองได้มากที่สุดในเหล่าทหารบก ปี 2544, 2545,
   2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556และ2557

มีระเบียบวินัยดีมาก

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา

มีความมั่นคง อาคารเรียนและที่พักก่อสร้างด้วยงบประมาณส่วนตัว

มีทุนการศึกษาเรียนกวดวิชาสำหรับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
   ที่ต้องการเป็นนายทหารและนายตำรวจ

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2552
จากสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

มาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจารย์ผู้สอนจากโรงเรียนทหารโดยตรง

 

มีประสบการณ์ในการกวดวิชา
ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จสูง

 

Gallery

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

·  description·  description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2011 Dowtawan Tutor School

สถิติผู้เข้าชม http://www.webcounter.com/4e156bf6b69f9/counter.pngครั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.54